Het Loonderhof - Tongersesteenweg 23 - 3840 Borgloon -  tel. 012/ 74 11 84  -  info@loonderhof.be

 

 

De geschiedenis


 

De geschiedenis van Borgloon is nauw verweven met de geschiedenis van Rieneck (Spessart, N.W. Beieren) en Lohr am Main (Kreis Gemünden) in Duitsland.

De naam Borgloon is afgeleid van burcht en loon of burcht op beboste heuvel.

Het grondgebied van de huidige provincie Limburg komt ongeveer overeen met het grondgebied van het vroegere graafschap Loon, dat ontstond in de 10e eeuw, en dat op zijn beurt ontstond uit het reeds toen bestaande graafschap Hocht (Maasgouw). De steden Tongeren en Sint-Truiden behoorden echter niet tot het grafelijke domein. Het land van Horn (bij Roermond) maakte wel deel uit van het Loonse territorium.

De eerste graaf van Loon was Giselbert. Zijn dynastie regeerde 350 jaar. De graven van Loon (Fr. Looz > Looza = fruitsap in Loon geproduceerd) waren vorsten van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie en waren rechtstreeks leenplichtig aan de keizer. Zij waren aldus jaarlijks aanwezig op de Rijksdag.

De kleinzoon van Giselbert heette Arnold en deze regeerde als Arnold I van 1078/79 tot 1125/35. Rond 1100 huwde hij met de enige dochter van Gerhard, burggraaf van Mainz en graaf van Rieneck. Hun mannelijke afstammelingen waren tegelijk graaf van Loon en van Rieneck.

De achterkleinzoon van Arnold I heette Gerard en was ongetwijfeld de belangrijkste vorst uit de Loonse dynastie. Hij regeerde als Gerard I van 1171 tot 1194/97. Hij stichtte de abdij van Herckenrode en nam deel aan de vierde kruistocht. In Rieneck heette hij Gerhard II. Hij liet een zevenhoekige donjontoren in Rieneck bouwen, die sterk geleek op de donjontoren van Loon. In Borgloon is er enkel nog de heuvel, waarop hij stond, overgebleven; in Rieneck kun je hem echter nog in al zijn pracht bewonderen.

De afstand tussen Borgloon en Rieneck bedraagt ongeveer 600 km en deze grote afstand maakte het gelijktijdig besturen van beide vorstendommen nogal moeilijk. Graaf Gerard nam daarom de beslissing om het graafschap Loon en Rieneck op te delen in 2 graafschappen. Zodoende kreeg zijn oudste zoon Lodewijk II het graafschap Loon en Rieneck werd toebedeeld aan zijn jongste zoon Gerhard III.

In 1366 eindigde het graafschap Loon als autonoom vorstendom, omdat de laatste graaf Lodewijk IV kinderloos stierf, maar in Rieneck heeft de Loonse dynastie geregeerd tot in 1559 of 444 jaar. Lohr werd later de administratieve hoofdplaats van Rieneck evenals Hasselt later de administratieve hoofdplaats werd van Loon.

Het graafschap Loon is na een tussenperiode met Diederik van Heinsberg (neef van Lodewijk IV 1336-1361) in 1361 in handen gekomen van het prins bisdom Luik.

 

 Website Het Loonderhof

webdesign
signamundi